finnnummer.infoSøk etter etr mobiltelefonnummer I den omvendte katalogen

Ny kommentar til nummer 50060723Resultat av 15-7 =


50060723 Identifiser eieren

Navn : *******
Fornavn : *******
Adresse :*** *** ***** * * * ***** **** **** *** *******

Se koordinatene

50060723 Tallverdi
50060723 søk
50-06-07-23 søk
50 06 07 23 søk
50.06.07.23 søk
0047 50 06 07 23 søk
(500)60723 søk
(5006)0723 søk
5006-0723 søk
50060723 søk
004750060723 søk
+4750060723 søk
tel:+4750060723 søk
tel:004750060723 søk

58756599

52049029

82625288

83746336

45463635

60048577

58578372

84592245

93769046

81900818

81559294

64955150

20916988

90884004

53074050

47851939

96825396

94454799

63095348

96881331

93822662

65604298

89781614

79223730

34799248

65370822

83906859

74915899

32244296

32316792

76802761

54353673

78181740

30714990

65647124

82958552

34076515

22664426


50060723 - Finn ut hvem som har ringt meg

50060723: Finn ut informasjon om telefonnummer 50060723 og identiteten til eieren av: 50060723

seks sytti-to tre
femti-null million seksti-null ett tusen sju hundre tjue-tre
null null seks null syv to tre
null seksti-null sytti-to tre

5006-0723

Sørskogbygdvegen Sureda belfer Tangen 2337 50060723

50060723

tel:004750060723

202.110.99.55
100.7.4.26
90.88.24.204
170.167.80.80
15.13.8.37

50.06.07.23

Sørskogbygdvegen
Sureda
belfer
Tangen 2337
50060723

50060724 50060725 50060726 50060727 50060728 50060729 50060730 50060731 50060732 50060733 50060734 50060735 50060736 50060737 50060738 50060739 50060740 50060741

50060722 50060721 50060720 50060719 50060718 50060717 50060716 50060715 50060714 50060713 50060712 50060711 50060710 50060709 50060708 50060707 50060706 50060705

følgende 50060724
Précedent 50060722

50060723

(5006)0723

50060723
50-06-07-23
50 06 07 23
50.06.07.23
0047 50 06 07 23
(500)60723
(5006)0723
5006-0723
50060723
004750060723
+4750060723
tel:+4750060723
tel:004750060723
0060723
50060723

Tangen 2337Første søkedato : 03/09/2018 12:58:40
Siste søkedato : 30/11/2022 18:33:09

004750060723

tel:+4750060723

50065461

50069974

50063255

50069075

50066075

50066701

50069616

50068743

50062142

50060264

50064194

50062698

50066643

50063453

50061699

50064436

50065885

50060595

50067999

50066882

50064368

50067118

50067171

50065081

50069779

50062749

50066393

50061856

50061248

50063561

50067423

50065144

50068230

50069896

50061993

50067598

50067461

50060327

50068504

50066584

50068248

50061453

50063461

50060698

50061691

50060299

50067933

50065183

50064315

50068682

50061532

50062203

50069059

50063480

50063249

50-06-07-23

(500)60723

50060723

50 06 07 23

+4750060723

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet
Produksjonsindeksen måler aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen

Rekordmange overføringsflyktninger
Om lag 3 500 nye overføringsflyktninger ble bosatt i Norge i 2021, og dette er det høyeste antallet i løpet av ett år noensinne. Under halvparten av alle som var bosatt før 2021 er sysselsatt, og nær halvparten av dem har vedvarende lavinntekt.

Ny eksportrekord
Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda på 98,8 milliardar kroner i 3. kvartal 2022, medan importen enda på 85,3 milliardar kroner. Dette førte til et tenesteoverskot på 13,4 milliardar, det høgaste overskotet registrert.

Sterk auke i eksportprisen for fersk laks
I veke 47 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 78,00 kr/kg, ein auke på 10,6 prosent samanlikna med veka før.

Utanrikshandel med tenester
Statistikken gjev ei oversikt over tenestestraumen mellom Noreg og utlandet

land indikativ nummer
Frankrike 33 +330060723
Tyskland 49 +490060723
England 44 +440060723
Spania 34 +340060723
Italia 39 +390060723
Swiss 41 +410060723
Portugal 351 +3510060723
Nederland 31 +310060723
Belgia 32 +320060723
Marokko 212 +2120060723
Tunisia 216 +2160060723
Algerie 213 +2130060723
Irland 353 +3530060723
elfenbenskysten 225 +2250060723
Mali 223 +2230060723
Danmark 45 +450060723
Russland 7 +70060723
Kina 86 +860060723
Mexico 52 +520060723
Tsjekkia 420 004200060723
Moldova 373 003730060723
Malta 356 +3560060723
Luxembourg 352 +3520060723
Bosnia 387 +3870060723
Belarus 375 +3750060723
Norge 47 +470060723
Bulgaria 359 +3590060723
Ukraina 380 +3800060723
Slovakia 421 +4210060723